Nokian Renkaiden ”Go all the way 2015” -kilpailun säännöt ja ehdot

Järjestäjä

Nokian Reifen GmbH (Jäljempänä ”Nokian Renkaat”)
Neuwieder Strasse 14
D-90411 Nürnberg
Saksa
Puh. +49 911 527 550
Faksi +49 911 527 5529
Sähköposti germany@nokiantyres.com

Kilpailu

Nokian Renkaat järjestää kilpailun, jonka voittaja saa osallistua joukkueen osana Saksan Arnsbergissä järjestettävään Tough Mudder -tapahtumaan 22. toukokuuta 2015. Suomen joukkueessa on viisi (5) jäsentä. Maailmanlaajuisesti valitaan 30 henkilöä, jotka osallistuvat tapahtumaan oman maansa joukkueessa.

Osallistumisaika ja -tapa:

”Go all the way 2015” -kilpailuun (jäljempänä vain ”kilpailu”) osallistuminen edellyttää, että jokainen osallistuja täyttää ja lähettää verkkolomakkeen kilpailun verkkosivustossa 16.3.–6.4.2015 välisenä aikana.

Muilla tavoilla, kuten sähköpostilla tai sosiaalisen median kautta ei voi osallistua tähän kilpailuun. Kilpailu on avoin kaikille täysi-ikäisille henkilöille, jotka asuvat kilpailun verkkosivustolla luetelluissa maissa (Norja, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tšekin tasavalta), lukuun ottamatta Nokian Renkaat -konsernin työntekijöitä tai heidän perheenjäseniään.

Hakemuksen lisäksi jokainen hakija voi halutessaan osoittaa motivaatiotaan ja lähettää Nokian Renkaille hakemusajan aikana valintaansa tukevia lisäperusteluja Twitterin ja Instagramin kautta. Tätä varten viestit pitää merkitä hashtageilla #goalltheway ja #nokiantyres. Nokian Renkaat varaa oikeuden käyttää näiden viestien sisältöä viestinnässään ja markkinoinnissaan.

Kilpailun tuomaristo etsii ihmisiä, jotka ovat sekä fyysisesti että henkisesti kovakuntoisia ja jotka kykenevät suoriutumaan keskivertoa paremmin Tough Mudder -tapahtumassa. Muodostaakseen tasapainoisen joukkueen tuomaristo etsii henkilöitä, joilla on erilaisia vahvuuksia, kuten voimaa, kestävyyttä, ketteryyttä ja nopeutta. Muita painotettuja ominaisuuksia ovat äly, ryhmähenki ja sinnikkyys – periksi antamaton asenne! Aktiivinen kilpailun hashtagien käyttö sosiaalisessa mediassa katsotaan hakijalle eduksi.

Palkinto

Kilpailun palkinto jokaiselle voittajalle on osallistuminen joukkueeseen, joka ottaa osaa yllä määritettyyn Tough Mudder -tapahtumaan. Jokaisen voittajan on voitava sitoutua järjestettyyn aikatauluun. Kohteeseen pitää matkustaa perjantaina 22. toukokuuta 2015. Kilpailupäivä on lauantai 23. toukokuuta 2015. Paluumatka on sunnuntaina 24. toukokuuta 2015.

Matkakustannukset (Nokian Renkaiden harkinnan mukaan lento, juna, taksi, kilometrikorvaus tai muu järjestely), tapahtuman pääsymaksu, majoitus, osallistumisasu ja ruokailut ovat osa palkintoa ja kilpailun järjestäjänä Nokian Renkaat vastaa niistä.

Muuta korvausta ei suoriteta ja voittaja on vastuussa muista kustannuksista, jotka liittyvät palkinnon vastaanottamiseen sekä tähän kilpailuun ja itse tapahtumaan osallistumiseen.

Osallistujalla pitää olla voimassa oleva vakuutus tapahtumaa varten, sillä Nokian Renkaat ei vakuuta osallistujia eikä ole vastuussa omaisuus- tai henkilövahingoista, jotka sattuvat tapahtuman aikana tai ovat seurausta siitä. Todistus vakuutuksesta pitää esittää Nokian Renkaille.

Jokaisen palkinnon vastaanottavan voittajan pitää myös allekirjoittaa vastuuvapautussopimus. Tässä sopimuksessa vahvistetaan osallistujan hyväksyvän, ettei Nokian Renkaat ole vakuuttanut häntä tapahtuman varalta ja että Nokian Renkaat ei ole vastuussa omaisuus- tai henkilövahingoista, jotka sattuvat tapahtuman aikana tai ovat seurausta siitä.

Nokian Renkaat kuvaa sekä valokuvia että videoita Tough Mudder -tapahtumassa, ja myös valitun joukkueen jäsenet esiintyvät tässä materiaalissa. Nokian Renkaat varaa oikeuden käyttää 22.–24.5.2015 kuvattua materiaalia omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään ilman erillistä joukkueen jäsenille maksettavaa korvausta. Nokian Renkaat voi käyttää markkinoinnissaan ja viestinnässään myös joukkueen jäsenten hashtageilla #goalltheway ja #nokiantyres merkitsemiä sosiaalisen median viestejä.

Jokaisen voittajan, joka vastaanottaa palkinnon, pitää myös suostua käyttämään Nokian Renkaiden tuotemerkeillä varustettuja vaatteita tapahtumapäivän aikana.

Osallistuja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi korvaukseksi.

Voittajien julkaisupäivä

Joukkueisiin valittuihin voittajiin otetaan yhteyttä perjantaina 10. huhtikuuta 2015. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti käyttämällä heidän hakemuslomakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta. Voittajan pitää lunastaa palkinto 15. huhtikuuta 2015 mennessä vastaamalla Nokian Renkaiden lähettämään sähköpostiviestiin ja ilmoittamalla Nokian Renkaille, että hän ottaa palkinnon vastaan. Muussa tapauksessa valitaan uusi voittaja.

Voittajat ja joukkueet julkaistaan Nokian Renkaiden verkkopalveluissa tiistaina 21. huhtikuuta 2015.

Säännöt ja niiden muuttuminen

Osallistujia sitovat kilpailun viralliset säännöt ja järjestäjän päätökset. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kilpailun sivustolla osoitteessa www.nokiantyres.com/goalltheway.

Twitter, Instagram ja Facebook eivät ole osallisena ”Go all the way 2015” -arvonnassa eivätkä vastaa siitä millään tavoin.