Regler och villkor för Nokian Tyres tävling ”Go all the way 2015”

Arrangör

Nokian Reifen GmbH (i fortsättningen “Nokian Tyres”)
Neuwieder Strasse 14
D-90411 Nürnberg
Deutschland
Tel. +49 911 527 550
Fax +49 911 527 5529
Email germany@nokiantyres.com

Tävling

Nokian Tyres arrangerar en tävling där team kan delta i evenemanget Tough Mudder i Arnsberg, Tyskland den 22 maj 2015. Teamet från Sverige får ha fem (5) medlemmar. Totalt 30 personer världen över kommer att väljas ut att delta i tävlingen i deras respektive landsteam.

Deltagande

För att kunna delta i tävlingen ”Go all the way 2015”, kallas i fortsättningen tävling, ska varje tävlingssökande fylla på ett formulär på tävlingens webbsida under tiden 16 mars – 6 april 2015.

Det går inte att anmäla sig i tävlingen på annat sätt, till exempel via e-post eller sociala medier. Tävlingen är öppen för alla vuxna människor som bor i länder som finns med på listan på webben (Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Tjeckien), utom anställda på koncernen Nokian Tyres och deras familjemedlemmar.

Den som lämnar in sin ansökan kan även, om man vill, visa sin motivation och erbjuda Nokian Tyres ytterligare argument om varför man vill bli vald i teamet. Det sker med hjälp av Twitter och Instagram under ansökningsperioden. Inläggen som läggs in där ska markeras med både hashtaggs #goalltheway och #nokiantyres. Nokian Tyres reserverar sig rätten att använda dessa inlägg i sin kommunikation och marknadsföring.

Tävlingsjuryn söker människor som både fysiskt och mentalt har förutsättningar att prestera bättre än sökanden i genomsnitt i evenemanget Tough Mudder. Juryn söker människor med olika fysiska styrkor, människor som till exempel är starka, tålmodiga, kvicka samt snabba, för att få ihop ett mångsidigt team. Andra bra kvaliteter är att man är glad, har teamanda och att man är flexibel – att man har en attityd att aldrig ge upp! Är man aktiv i sociala medier med tävlingens hashtaggs, räknas det som extra plus för ansökaren.

Priser

Priset i denna tävling är att vinnaren blir medlem i ett team som deltar i ovan nämnda evenemanget Tough Mudder. Varje vinnare ska kunna organisera sin tid enligt tidtabellen. Vinnaren ska resa till destinationen fredagen den 22 maj 2015. Evenemanget sker lördagen den 23 maj 2015 och hemresan sker söndagen den 24 maj 2015.

Resan (arrangeras av Nokian Tyres på så sättet som företaget anser bäst, oavsett om det handlar om flyg, tåg, taxi, milersättning eller annat sätt), evenemangsavgiften, kostnader för kost och logi samt evenemangskläder bekostas av tävlingens arrangör, Nokian Tyres. Inga andra kostnader ersätts och vinnaren ansvarar för eventuella andra kostnader som har att göra med att man godkänner att ta emot priset och att man deltar i tävlingen och evenemanget.

Deltagaren ska ha en gällande olycksförsäkring för tävlingen, eftersom Nokian Tyres inte försäkrar deltagarna eller är ansvarig för skador eller personliga förluster som kan drabba deltagaren under evenemanget eller på grund av det. Deltagaren ska kunna visa försäkringsbrevet till Nokian Tyres. Deltagaren och Nokian Tyres ska dessutom skriva under ett separat avtal om ansvarsfrihet, där Nokian Tyres får ansvarsfrihet från all ansvar gentemot deltagaren som anges här ovan.

Nokian Tyres kommer att ta bilder och videofilma i tävlingen Tough Mudder och även vissa teammedlemmar kommer att vara med i bilder och videofilmer. Nokian Tyres har rätt att använda dessa bilder och videofilmer, tagna under tiden 22 maj – 24 maj 2015, i sin marknadsföring och kommunikation, utan kompensation till teammedlemmarna. Även teammedlemmarnas inlägg i sociala medier, som är markerade med hashtaggs #goalltheway och #nokiantyres kan användas i Nokian Tyres marknadsföring och kommunikation.

Varje vinnare som accepterar att ta emot priset förbinder sig också att ha på sig kläder med Nokian Tyres varumärke under dagarna då evenemanget pågår.

Deltagaren har rätt att avstå från priset. Priset kan inte omvandlas till pengar eller annan typ av kompensation.

Datum för val av vinnarna

Vinnarna som väljs i teamet ska kontaktas fredagen den 10 april 2015. Alla vinnare kontaktas personligen via e-post som skickas till adressen som anges i ansökningsformulären. Vinnaren ska lösa in priset senast den 15 april 2015 genom att svara på e-postmeddelandet som vinnaren har fått från Nokian Tyres. Vinnaren ska på e-postmeddelandet informera Nokian Tyres att han eller hon accepterar priset. I annat fall kommer man att välja en ny vinnare.

Vinnarna och teamen ska publiceras på Nokian Tyres webbsidor tisdagen den 21 april 2015.

Regler och modifieringar

Genom att delta i tävlingen förbinder deltagaren att följa tävlingsreglerna och arrangörens beslut. Arrangören behåller rätten för regeländringar. Om eventuella ändringar informeras på tävlingens webbsidor: www.nokiantyres.com/goalltheway.

Twitter, Instagram och Facebook är inte på något sätt medarrangörer eller ansvariga för tävlingen.