Regler og vilkår for Nokian Tyres' konkurranse "Go all the way 2015"

Arrangør

Nokian Reifen GmbH (heretter kalt "Nokian Tyres")
Neuwieder Strasse 14
D-90411 Nürnberg
Tyskland
Tlf. +49 911 527 550
Faks +49 911 527 5529
E-post germany@nokiantyres.com

Konkurranse

Nokian Tyres arrangerer en konkurranse der man deltar som et team og skal delta i Tough Mudder-arrangementet i Arnsberg i Tyskland den 22. mai 2015. Teamet fra Norge vil ha fem (5) deltakere. Globalt blir 30 personer plukket ut som vinnere og vil delta i arrangementet i teamet fra sitt land.

Deltakelse

For å delta i konkurransen "Go all the way 2015", heretter kalt "konkurransen", må hver søker fylle ut og sende inn nettskjemaet på konkurransens nettsted mellom 16. mars og 6. april 2015.

Søknad om å delta kan ikke sendes på andre måter, for eksempel via e-post eller sosiale medier. Konkurransen er tilgjengelig for alle myndige personer fra landene som er oppført på konkurransens nettsted (Tsjekkia, Tyskland, Finland, Norge og Sverige), med unntak av ansatte i Nokian Tyres-konsernet eller deres familiemedlemmer.

I tillegg til søknaden kan søkerne eventuelt vise sin spesielle motivasjon og gi Nokian Tyres mer utdypende forklaring om hvorfor nettopp han/hun bør bli plukket ut til deltakelse i teamet via de sosiale mediekanalene Twitter og Instagram under tidsrammen for søknadsprosessen. For å gjøre det må man merke de innlagte meldingene med både hashtags #goalltheway og #nokiantyres. Nokian Tyres forbeholder seg retten til å bruke innholdet i disse meldingene i sin kommunikasjon og markedsføring.

Konkurransejuryen ser etter folk som er både fysisk og mentalt robuste, og som kan fungere bedre enn en gjennomsnittlig deltaker i Tough Mudder-arrangementet. Juryen ser etter folk med ulike fysiske sterke sider, f.eks. styrke, utholdenhet, smidighet, hastighet, slik at man kan lage et allsidig og godt team. Andre viktige kvaliteter er vidd, lagånd og utholdenhet – en aldri-gi-opp-holdning! Aktiviteter i sosiale medier med konkurranse-hashtags er et pluss for søkeren.

Premie

Premien i denne konkurransen for hver vinner er en deltakelse i et team som vil delta i Tough Mudder-arrangementet nevnt ovenfor. Hver vinner må være i stand til å følge den organiserte tidsplanen. Man må reise til destinasjonen Fredag 22. mai 2015. Arrangementsdagen er Lørdag 23. mai 2015. Hjemreise er organisert Søndag 24. mai 2015.

Reisen (organisert slik Nokian Tyres finner det formålstjenlig, enten det betyr fly, tog, taxi, egentransport med kjøregodtgjørelse eller en annen ordning), inngangsbillett til arrangementet, overnatting, antrekk til arrangementet og måltider, er en del av premien og dekkes av arrangøren av konkurransen, Nokian Tyres.

Ingen andre godtgjørelser vil bli betalt, og vinneren er ansvarlig for eventuelle andre kostnader knyttet til å ta imot premien og delta i konkurransen og arrangementet.

Deltakeren må ha en gyldig ulykkesforsikring for arrangementet, siden Nokian Tyres ikke vil forsikre deltakerne og heller ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader eller personskader som kan oppstå for deltakeren under arrangementet eller som følge av dette. Et forsikringsbevis må fremlegges for Nokian Tyres. Deltakeren og Nokian Tyres vil inngå en egen ansvarsfraskrivelsesavtale, der Nokian Tyres vil bli løst fra ethvert ansvar overfor deltakeren som beskrevet ovenfor.     

Nokian Tyres vil ta bilder og videoer fra Tough Mudder-arrangementet, og også de utvalgte teammedlemmene vil bli vist på disse opptakene. Nokian Tyres forbeholder seg retten til å bruke opptakene fra 22–24. mai 2015 i sin markedsføring og kommunikasjon uten ytterligere kompensasjon til teammedlemmene. Nokian Tyres kan også bruke meldinger på sosiale medier fra teammedlemmene som er merket med hashtags #goalltheway og #nokiantyres i markedsføring og kommunikasjon.

Vinnere som aksepterer å motta premien, må også godta å bruke merkede Nokian Tyres-klær på arrangementsdagen.

Deltakeren kan nekte å motta premien. Premien kan ikke veksles i penger eller en annen type godtgjørelse.

Dato for å publisere vinnerne

Vinnerne som blir valgt ut til teamene, vil bli kontaktet Fredag 10. april 2015. Hver vinner vil bli kontaktet personlig via e-postmelding til adressen oppgitt i søknadsskjemaet. Vinneren må innløse premien innen 15. april 2015 ved å svare på e-postmeldingen mottatt fra Nokian Tyres og informere Nokian Tyres om at premien aksepteres. Ellers vil en ny vinner bli plukket ut.

Publisering av vinnerne og teamene i Nokian Tyres' online-tjenester vil finne sted Tirsdag 21. april 2015.

Regler og modifikasjoner av disse

Deltakerne er bundet av de offisielle reglene for konkurransen og avgjørelsene til arrangøren. Arrangøren forbeholder seg retten til når som helst å endre reglene. Eventuelle endringer vil bli publisert på konkurransens nettsted på: www.nokiantyres.com/goalltheway.

Twitter, Instagram og Facebook er på ingen måte involvert i eller ansvarlig for konkurransen "Go all the way 2015".