Pravidla soutěže Nokian Tyres „Go all the way 2015“

Pořadatel

Nokian Reifen GmbH (dále jen Nokian Tyres)
Neuwieder Strasse 14
D-90411 Nürnberg
Německo
Tel. +49 911 527 550
Fax +49 911 527 5529
E-mail germany@nokiantyres.com

Soutěž

Nokian Tyres pořádá soutěž o účast na závodě Tough Mudder, který se koná v německém městě Arnsberg dne 22. května 2015. Tým z České republiky bude mít pět (5) členů. Celkově bude vybráno 30 výherců, kteří se v rámci svého národního týmu zúčastní tohoto vytrvalostního závodu.

Podmínky účasti

Pro účast v soutěži „Go all the way 2015“ (dále jen soutěž) musí každý zájemce v období mezi 16. březnem a 6. dubnem 2015 vyplnit a odeslat elektronický formulář, který je k dispozici na internetových stránkách soutěže.

Žádost o účast není možné podat jiným způsobem, jako je například prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí. Soutěže se mohou zúčastnit všechny plnoleté osoby ze zemí uvedených na internetových stránkách soutěže (Česká republika, Německo, Finsko, Norsko, Švédsko), kromě zaměstnanců společnosti Nokian Tyres nebo jejich rodinných příslušníků.

Každý žadatel o účast může kromě odeslání žádosti prostřednictvím aplikace ve stanoveném časovém období ukázat svou motivaci a s využitím sociálních sítí Twitter a Instagram uvést společnosti Nokian Tyres další důvody, proč by měl být právě on vybrán do týmu. V takovém případě je třeba označit každý příspěvek dvěma hashtagy: #goalltheway a #nokiantyres. Nokian Tyres si vyhrazuje právo používat obsah těchto příspěvků ve své komunikaci a marketingu.

Soutěžní porota vybírá jedince, kteří jsou jak fyzicky, tak psychicky odolní a budou mít lepší výkony než průměrný účastník závodu Tough Mudder. Porota hledá lidi, kteří vynikají v různých fyzických vlastnostech, jako je například síla, vytrvalost, hbitost, rychlost, aby z nich bylo možné vytvořit ucelený tým. Dalšími nezbytnými vlastnostmi jsou duchaplnost, týmový duch a nezdolnost – odhodlání nikdy se nevzdat! Proto příspěvky na sociálních sítích se správně uvedenými hashtagy představují jasnou výhodu pro žadatele o účast.

Cena

Cenou v této soutěži je účast výherce na výše uvedeném závodě Tough Mudder. Každý výherce musí být schopen dodržet časový harmonogram. Do místa určení je třeba dorazit v pátek 22. května 2015. Závod se odehrává v sobotu 23. května 2015. Návrat zpět je v neděli 24. května 2015.

Nokian Tyres, pořadatel soutěže, v rámci výhry v soutěži hradí náklady na cestu (organizovanou společností Nokian Tyres podle počasí, tedy letadlem, vlakem, taxi, na základě kilometrového příspěvku nebo jiným prostředkem), účast na závodu, ubytování, vybavení (oblečení) do závodu a stravu.

Žádné jiné náklady nejsou hrazeny a výherce je povinen uhradit jakékoliv další náklady, které mu vzniknou v souvislosti s přijetím výhry a účastí v soutěži a na závodu.

Účastník musí mít pro potřeby závodu platné úrazové pojištění, protože Nokian Tyres nezajišťuje účastníkům závodu pojištění a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody či zranění, ke kterým může dojít v průběhu závodu nebo které ze závodu následně vyplynou.  Doklad o úrazovém pojištění musí být předložen společnosti Nokian Tyres ke kontrole. Účastník a Nokian Tyres uzavřou samostatné vyloučení z odpovědnosti – typ dohody kde bude uvedeno, že společnost Nokian Tyres je zproštěna veškeré odpovědnosti vůči účastníkovi, jak je uvedeno výše.

Nokian Tyres bude v průběhu závodu Tough Mudder pořizovat fotografie a videa. Na těchto záznamech se objeví i vybraní členové týmu. Nokian Tyres si vyhrazuje právo užívat tyto záznamy v době od 22. do 24. května 2015 v rámci svého marketingu a komunikace, a to bez nároku na odměnu členů týmu. Stejně tak příspěvky členů týmu, které jsou označeny hashtagy #goalltheway a #nokiantyres, může Nokian Tyres využívat v marketingu a komunikaci.

Každý výherce, který přijme cenu, musí rovněž souhlasit s tím, že bude v průběhu celého závodu nosit oblečení s logem Nokian Tyres.

Účastník má právo cenu odmítnout. Cena nemůže být vyměněna za finanční náhradu nebo jiný typ kompenzace.

Datum vyhlášení výherců

Výherci, kteří budou vybráni pro národní tým, budou kontaktováni v pátek 10. dubna 2015. Každý výherce bude kontaktován osobně prostřednictvím e-mailu, který mu bude zaslán na adresu uvedenou v elektronickém formuláři. Výherce musí nejpozději do 15. dubna 2015 potvrdit přijetí ceny tak, že odpoví na e-mail od společnosti Nokian Tyres a informuje ji, že cenu přijímá. V opačném případě bude vybrán jiný výherce.

Vyhlášení výherců a týmů na stránkách Nokian Tyres proběhne v úterý 21. dubna 2015.

Pravidla a jejich změny

Účastníci jsou vázáni oficiálními pravidly soutěže a rozhodnutími pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo změn pravidel. Jakékoliv změny budou oznámeny na internetových stránkách soutěže: www.nokiantyres.com/goalltheway.

Twitter, Instagram a Facebook nejsou se soutěží „Go all the way 2015“ žádným způsobem spjati, ani za ni nenesou žádnou zodpovědnost.